Kullanıcı Bilgilerinin Korunması

MEDITECHLABS ANONİM ŞİRKETİ KVKK Aydınlatma Metni

MEDITECHLABS ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda hassasiyet göstermekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") gereğince veri sorumlusu olarak görev almaktadır. Bu metin, Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu, MEDITECHLABS ANONİM ŞİRKETİ'dir. Şirket hakkında daha fazla bilgiye ve iletişim bilgilerine www.meditechlabs.ai adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, hastalık belirtilerinizin ve şikayetlerinizin tespit edilmesi, ilgili tıbbi birimlerin belirlenmesi, kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi ve hizmetlerin sunulması, iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, kullanıcılara yönelik hizmetlerin tanıtılması ve bilgilendirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere bağlı olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi

Kişisel verileriniz, yasal amaçlar ve ilgili mevzuat gereklilikleri doğrultusunda belirlenen süreler boyunca işlenecektir. Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilecek ve ardından gereksiz hale gelmeleri veya yasal bir zorunluluk bulunmaması durumunda silinecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.meditechlabs.ai internet sitesi ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinize erişim hakkı
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hakkı
  • Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlanması hakkı
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirim hakkı
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesine itiraz hakkı

Bu haklarınızı kullanmak için, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz. Taleplerinizi info@meditechlabs.ai e-posta adresinden veya Şirketin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndereceğiniz yazılı bir başvuru ile iletebilirsiniz.

Güvenlik

Şirket, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu önlemler, veri kaybını, izinsiz erişimi, ifşasını, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin KVKK'ya uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için sürekli olarak güvenlik önlemlerini gözden geçirmekte ve güncellemektedir.

Çocukların Verileri

Web sitemiz ve hizmetlerimiz, 18 yaşından küçük çocuklar için özel olarak tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük bir kişinin kişisel verilerini bize bildirmesi durumunda, velisi veya yasal temsilcisinin açık rızasını almadan bu verileri bilerek toplamayız veya kullanmayız.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitemizde diğer web sitelerine yönlendiren bağlantılar bulunabilir. Bu bağlantılar üzerinden erişilen web sitelerinin gizlilik ve veri koruma uygulamalarıyla ilgili sorumluluk taşımamaktayız. Bağlantıyı takip ettiğinizde, hedef web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Değişiklikler ve İletişim

Şirketimizin veri koruma politikaları zaman zaman güncellenebilir ve bu değişiklikler bu Aydınlatma Metni'nde yayınlanarak duyurulur. Bu nedenle, kişisel verilerinizle ilgili güncel politikalarımızı takip etmek için düzenli olarak bu metni kontrol etmenizi öneririz.

Bu Aydınlatma Metni ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

MEDITECHLABS ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Örnek Mahallesi, Örnek Sokak, No:1, 00000 Örnek Şehir, Türkiye
E-posta: info@meditechlabs.ai

Bizimle İletişime Geçin